Retningslinier for private PC’er på EUC Sjælland net.

 

Gælder for

Elever, studerende og kursister på EUC Sjælland.

 

EUC Sjælland ser positivt på, at elever og studerende selv medbringer bærbare pc’er/stationær pc’er i forbindelse med undervisning og studiearbejde på skolen.

Hvis skolen stiller en arbejdsstation til rådighed så skal man enten benytte den tilbudte eller sin egen – ikke begge PC’er.

 

For at en pc kan kobles på skolens net kræves at :

 

 

Desuden skal eleven/den studerende overholde følgende regler :

 

 

 

 

 

 

Ansvar

 

 

Konsekvenser ved overtrædelse

 

Et eventuelt brud på reglerne vil have konsekvenser som beskrevet i skolens:

Information om Internet/Regelsæt for anvendelse af skolens computere.

 

I  særlige tilfælde hvor IT-afdelingen får unødvendigt arbejde med reinstallering eller fejlsøgning på EUC Sjællands net, vil der blive krævet økonomisk refusion fra den studerende.